Nieuws

Jaarverslag NHG – Meer maatwerk nodig om woningmarkt in beweging te houden - 6-6-2018

In 2017 zijn 117.779 nieuwe hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Dat brengt het totaal aantal woningen met NHG in Nederland op 1,3 miljoen. In hetzelfde jaar deden 2.169 huishoudens een beroep op het fonds, omdat zij hun woning met verlies moesten verkopen. Dat blijkt uit het jaarverslag van NHG.

Het aantal aanvragen daalde in 2017 met 1% en de verliesdeclaraties met 39,2% ten opzichte van 2016. Ondanks de lichte daling van het marktaandeel van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), was het netto effect positief: er werden in het verslagjaar ongeveer 2% meer garanties verstrekt dan was verwacht op basis van de liquiditeitsprognose. Het totale garantievermogen nam in 2017 toe tot € 1.113 miljoen (2016: € 979 miljoen). Deze groei stelt NHG in staat door te gaan op de ingeslagen weg om bij te dragen aan een structureel gezonde woningmarkt. Enerzijds via de garantiestelling, om de financiële risico’s van een eigen koopwoning te beperken. Anderzijds om groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt toegang te geven tot een verantwoorde financiering van een eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, zzp’ers en senioren.

Lees het NHG Jaarverslag 2017 (PDF)