Uitdaging

Consumenten met een NHG-lening kunnen  bij het oversluiten van hun hypotheek geconfronteerd worden met het opnieuw betalen van de borgtochtprovisie. Hier zijn goede redenen voor. Toch leidt dit bij klanten tot onbegrip. NHG heeft de afgelopen maanden samen met ketenpartners gezocht naar een goede oplossing, waarbij klanten kunnen oversluiten met behoud van de garantie én rekening wordt gehouden met de al betaalde provisie. 

Oplossingsrichtingen