Aflossingsvrije hypotheek

Uitdaging

Veel huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek kunnen in de problemen komen. Ze lopen het gevaar geen nieuwe hypotheek af te kunnen sluiten door een te laag inkomen en zo gedwongen worden hun huis te verkopen.

Oplossingsrichting