Aflossingsvrije hypotheek

Uitdaging

Veel huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek kunnen in de problemen komen. Ze lopen het gevaar geen nieuwe hypotheek af te kunnen sluiten door een te laag inkomen en zo gedwongen worden hun huis te verkopen.

Oplossingsrichting

Wij willen een oplossing bieden voor de consument die hun hypotheeksituatie willen verbeteren, maar momenteel niet door de acceptatietoets komen. We willen het mogelijk maken om, onder voorwaarden, een werkelijke lastentoets uit te voeren waardoor het wel mogelijk wordt om over te sluiten en te kunnen blijven wonen.

Waar staan we

Hier een plaatje met de tijdslijnen