Inkomensverklaring Ondernemer

Wat is de uitdaging

Het vaststellen van het toetsinkomen voor ondernemers gebeurt op dit moment aan de hand van 3 jaar IB aangifte. Hoe kunnen we dit proces verbeteren waarbij we meer oog hebben voor de financiële status van de onderneming en waarbij we ook ondernemers die nog niet beschikken over 3 jaar IB aangifte kunnen helpen?