Inkomensverklaring Ondernemer

Wat is de uitdaging

Het vaststellen van het toetsinkomen voor ondernemers gebeurt op dit moment aan de hand van 3 jaar IB aangifte. Hoe kunnen we dit proces verbeteren waarbij we meer oog hebben voor de financiële status van de onderneming en waarbij we ook ondernemers die nog niet beschikken over 3 jaar IB aangifte kunnen helpen?

Wat zien we als oplossingrichting?

Als oplossing zien we de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit is de uitkomst van een proces waarbij het toetsinkomen van de ondernemer wordt vastgesteld door een onafhankelijke rekenexpert op basis van eenduidige toetskaders. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële gezondheid van de onderneming en kunnen ondernemers geholpen worden die meer dan een jaar bezig zijn.

Alle stappen op een rij

Alle stappen op een rij

In de afgelopen 1,5 jaar is een pilot geweest met een inkomensverklaring voor zzp-ers die 1 tot 3 jaar bezig zijn. Deze pilot is zeer positief geëvalueerd. In samenspraak met geldverstrekkers zijn toetskaders ontwikkeld voor verschillende ondernemingsvormen (ZZP, BV, v.o.f. etc),voor ondernemers die langer dan 1 jaar actief zijn. Deze toetskaders zijn formeel goedgekeurd en per 1 juli 2018 mag de Inkomensverklaring Ondernemer voor hypotheken met NHG gehanteerd worden.

De rol van de onafhankelijke rekenexpert is erg belangrijk. NHG ontwikkelt nu samen met geldverstrekkers een proces voor de selectie, accreditatie en controle van (nieuwe) rekenexperts.

Achtergrond

Wil je meer weten over de inkomensverklaring ondernemer, dan bieden de onderstaande documenten meer informatie.

Toetskaders

NHG voor ondernemers