Inkomensverklaring loondienst

Wat is de uitdaging

Voor het vaststellen van het toetsinkomen voor aanvragers in loondienst is momenteel de werkgeversverklaring de norm. De totstandkoming van de werkgeversverklaring is echter een tijdrovend en relatief foutgevoelig proces. Een werkgeversverklaring gaat al snel meerdere keren heen en weer voordat deze voldoet aan de eisen.  Hoe kunnen we dit proces verbeteren zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de uitkomst?

Wat zien we als oplossing

We willen het proces om te komen tot een verantwoord toetsinkomen sneller en eenduidiger maken door dit proces te digitaliseren. Op basis van data uit betrouwbare bron en eenduidige rekenregels willen we daarbij zorgen voor een verantwoorde uitkomst, zonder daarbij afhankelijk te zijn van interpretaties van werkgevers, adviseurs en geldverstrekkers.

Alle stappen op een rij

In het project Handig! is een uitgebreide pilot gedraaid waarbij op basis van het UWV Verzekeringsbericht het toetsinkomen eenduidig vastgesteld kan worden. De deelnemende banken (Rabobank, ING en ABN AMRO) en NHG zien dat de nieuwe methode leidt tot een betrouwbare uitkomst en dat het proces veel voordelen heeft ten opzichte van de totstandkoming van de werkgeversverklaring. NHG wil daarom de Inkomensverklaring Loondienst verheffen tot de nieuwe norm voor het vaststellen van het toetsinkomen voor aanvragers in loondienst. We zijn nu bezig om hiervoor formele goedkeuring te krijgen.

Achtergrond

Wil je meer weten over de inkomensverklaring ondernemer, dan bieden de onderstaande documenten meer informatie.

Handig vervangt werkgeversverklaring

Nieuwe blik op bepaling toetsinkomen