Innovatie lab

NHG Innovatie lab

NHG wil verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. We zien dat diverse doelgroepen daarbij specifieke uitdagingen hebben en dat er maatschappelijke thema’s zijn die vragen om een specifieke oplossing. NHG wil in samenwerking met verschillende ketenpartners nieuwe standaarden ontwikkelen die een oplossing bieden voor deze uitdagingen.

In het Innovatielab delen we graag de projecten waar we mee bezig zijn, van procesverbetering tot productontwikkeling, in alle mogelijke stadia van ontwikkeling. Kijk mee, en denk met ons mee! Alle vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom.