Professional-old

Het Energiebespaarbudget

Het kan zijn dat de lening die je klant nodig heeft om ook energiebesparende maatregelen te treffen hoger is dan de waarde van zijn woning. Dat hoeft gelukkig geen probleem te zijn. Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag namelijk extra worden geleend, óók met NHG. 

In 2019 geldt in Nederland 100% als maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen, mag maximaal 106% LTV geleend worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan energiebesparende maatregelen.

Dit kan ook makkelijk, namelijk met het Energiebespaarbudget:

  • je klant hoeft nog niet precies te weten welke maatregelen hij wil treffen. Er is namelijk geen specificatie nodig.
  • je klant heeft geen taxatierapport nodig waaruit de waarde na het treffen van de voorzieningen blijkt. Financiering is maximaal 106% van de marktwaarde van de woning.

Heb je klanten die hun woning willen verduurzamen, zonder precies te weten hoe? Dan kan het Energiebespaarbudget de ideale oplossing zijn om de hypothecaire financiering hiervan te realiseren. 

Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot, waarbij de geldverstrekker toestaat dat de klant afwijkt van de oorspronkelijke specificatie van energiebesparende maatregelen, mits ze voorkomen in de lijst met erkende energiebesparende maatregelen.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten voor energiebesparende maatregelen zijn gemaakt. Dit hoeven niet dezelfde maatregelen te zijn als oorspronkelijk ingeschat.

Met het Energiebespaarbudget kan de klant aanvullende hypothecaire financiering van energiebesparende maatregelen realiseren zonder zich op voorhand definitief vast te leggen op de te nemen maatregelen (en de leveranciers).

Het Energiebespaarbudget kan verstrekt worden tot 106% van de marktwaarde van de woning (eventueel inclusief waardestijging door reguliere verbouwing). Om flexibel te zijn ten aanzien van de maatregelen wordt een waardestijging als gevolg hiervan buiten beschouwing gelaten.

Overzicht Geldverstrekkers

Klik hier voor een actueel overzicht van geldverstrekkers die het Energiebespaarbudget faciliteren.Hierin is ook het beleid van geldverstrekkers over LTI- en LTV-verruiming en het Energiebespaarbudget meegenomen.