Professional-old

EBB ontoereikend

Er zijn ook situaties waarbij er nog meer extra leenruimte nodig is om energiebesparende maatregelen te treffen. Dat kan onder de volgende voorwaarden:  

  • Financiering maximaal 106% op basis van de waarde na de kwaliteitsverbetering door energiebesparende maatregelen
  • Specificatie van de te treffen maatregelen vooraf verplicht in het taxatierapport
  • Nota’s dienen overeen te komen met de specificatie
  • Nota’s dienen overeen te komen met de limitatieve lijst van toegestane energiebesparende maatregelen.

Bouwdepot voor energiebesparende maatregelen 

Om zeker te stellen dat de additionele kosten aan energiebesparende maatregelen worden besteed, moet de geldverstrekker een bouwdepot aanhouden (zie artikel B5 en norm 1.10). 
Voor het opzetten van het depot moet een kostenspecificatie van de energiebesparende maatregelen aangeleverd worden. Hiervoor volstaat een overzicht met de voorgenomen maatregelen en een kosteninschatting per maatregel.
Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten van de energiebesparende maatregelen zijn gemaakt. Blijft er een saldo over nadat de energiebesparende maatregelen gerealiseerd zijn of het bouwdepot is verlopen? Dan moet dit saldo worden gebruikt als extra aflossing op de lening.