Professional-old

Verruiming LTI

Het treffen van energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van de woning, dubbele HR++ beglazing of de aanschaf van een zuinige HR ketel, zorgt vaak voor een besparing op de energierekening. Bij de berekening van de financieringslast mag daarom een bedrag tot maximaal 9.000 euro aan kosten voor het treffen van energiebesparende maatregelen buiten beschouwing worden gelaten. Ook voor de aankoop van energiezuinige woningen geldt een verruiming van de LTI. In geval van een energie neutrale woning mag 15.000 euro buiten beschouwing worden gelaten. Bij een Nul-op-de-Meter (NOM) woning is dit bedrag zelfs 25.000 euro.

 • Bij de berekening van de LTI kan ook 9.000 euro buiten beschouwing blijven:  
  • als het gaat om aankoop van een woning met een A++ label afgegeven voor 1 januari 2015, of;
  • als de EPC-waarde volgens een EPC-rapport niet hoger is dan 0,6. 
 • Bij de berekening van de LTI kan ook 15.000 euro buiten beschouwing blijven:
  • als de EPC-waarde gelijk of lager is dan 0.
 • Bij de berekening van de LTI kan 25.000 euro buiten beschouwing blijven:
  • als het gaat om de financiering van een NulopdeMeter-woning, en; 
  • voor die woning een energieprestatie-garantie is afgegeven voor ten minste 10 jaar.

Let op! De verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf 33.000 euro