Professional-old

Rekenvoorbeeld

Wanneer alleen energiebesparende maatregelen worden getroffen, dan is de marktwaarde vóór uitvoering van de maatregelen bekend. Deze waarde staat in het taxatierapport vermeld als marktwaarde. Bekijk onderstaande rekenvoorbeeld hoe in dat geval de maximale lening op basis van LTV berekend kan worden.

Marktwaarde € 200.000
Kosten reguliere verbouwing € 0
Kosten energiebesparende maatregelen € 8.000
Marktwaarde na verbouwing € 205.000
Maximaal toegestane lening (LTV):   € 208.000

In het geval van een combinatie van een reguliere verbouwing en energiebesparende maatregelen, staat de marktwaarde vóór uitvoering van de maatregelen meestal niet vermeld in het taxatierapport. In dat geval mag deze berekend worden door aan te nemen dat de waardevermeerdering van de woning als gevolg van de energiebesparende maatregelen, naar rato van kosten, evenredig is met de totale waardevermeerdering van de woning als gevolg van de reguliere verbouwing en energiebesparende maatregelen. Zie hiervoor rekenvoorbeeld 2. 

Rekenvoorbeeld 2: verbouwen en energiebesparende maatregelen

Marktwaarde  € 200.000
Kosten reguliere verbouwing € 12.000
Kosten energiebesparende  maatregelen  € 8.000
Marktwaarde na verbouwing (energiebesparende maatregelen en reguliere verbouwing)  € 210.000
Marktwaarde vóór uitvoering energiebesparende maatregelen is onbekend
Maximaal toegestane lening (LTV):  € 214.000

Download het rekenvoorbeeld

Toelichting rekenvoorbeeld 2

 • De woningwaardestijging door reguliere verbouwing naar rato van kosten is:
  (kosten reguliere verbouwing /(kosten energiebesparende maatregelen + kosten reguliere verbouwing)) x waardestijging   =
  (€ 12.000 / (€ 8.000 + € 12.000)) x (€ 210.000 - € 200.000) = € 6.000
 • De berekende marktwaarde vóór uitvoering energiebesparende maatregelen is:
  marktwaarde + woningwaardestijging door reguliere verbouwing =
  € 200.000 + € 6.000 = € 206.000
 • De maximaal toegestane lening is 100% van marktwaarde vóór uitvoering energiebesparende maatregelen plus kosten van deze maatregelen =
  € 206.000 + € 8.000 = € 214.000

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Let op! Woningtaxatie

Door de energiebesparende maatregelen kan in veel gevallen de woningwaarde stijgen. Daarom is het van belang dat je klant de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. De taxateur kan dan rekening houden met deze maatregelen bij de bepaling van de waarde van de woning na verbouwing.
Als er sprake is van een combinatie van een reguliere verbouwing en energiebesparende maatregelen, kan het raadzaam zijn om de taxateur te vragen om ook de marktwaarde inclusief de waardestijging door de reguliere verbouwing, maar exclusief de waardestijging door de energiebesparende maatrgelen op te nemen in het taxatierapport. Is dit niet mogelijk, dan kan deze marktwaarde ook berekend worden. Zie hiervoor rekenvoorbeeld 2.