Professional-old

Rekenvoorbeeld

Het maximale bedrag van het Energiebespaarbudget is 106% van de marktwaarde van de woning (eventueel inclusief waardestijging door reguliere verbouwing). Om flexibel te zijn ten aanzien van de energiebesparende maatregelen wordt een waardestijging als gevolg van deze maatregelen buiten beschouwing gelaten.

 

 

Rekenvoorbeeld

Als je klant een woning aankoopt en daarbij een NHG-hypotheek afsluit, dan is het mogelijk om een Energiebespaarbudget mee te nemen. Het is dan ook verstandig om je klant ook te wijzen op de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen en gebruik te maken van het Energiebespaarbudget.

Rekenvoorbeeld 1: Aankoop woning met EBB

Koopsom: € 200.000
Marktwaarde: € 200.000
Indien je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, dan kan er tot € 12.000 EBB gereserveerd worden.

Rekenvoorbeeld 2: Aankoop woning met verbouwing en EBB

Huidige hypotheek € 200.000
Kosten verbouwing: € 20.000
Marktwaarde na verbouwing: € 215.000
Indien je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, kan er tot € 12.900 EBB (106% van € 215.000) gereserveerd worden.

Wil je klant een woning kopen en energiebesparende maatregelen treffen? Of is het EBB ontoereikend? Kijk dan welke duurzame mogelijkheden er nog meer zijn.