Professional-old

EBB bij aankoop woning

De aankoop van een woning is voor je klant een uitgelezen moment om energiebesparende maatregelen mee te nemen in de financiering. Wanneer je klant energiebesparende maatregelen wil treffen, maar nog niet precies weet welke, kun je gebruik maken van het Energiebespaarbudget.

Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot ter waarde van maximaal 106% van de huidige marktwaarde van de woning. Het grote voordeel van het Energiebespaarbudget is dat er niet op voorhand een kostenspecificatie aangeleverd hoeft te worden. Alle toegestane energiebesparende maatregelen mogen uit het Energiebespaarbudget worden betaald. Op deze wijze kan jouw klant de benodigde hypothecaire financiering van de woningverduurzaming veilig stellen, zonder van tevoren definitief vast te leggen op de te nemen energiebesparende maatregelen (...en bijbehorende leverancier). Sterker nog: jouw klant hoeft van tevoren nog niets eens te bepalen welke energiebesparende maatregelen getroffen worden!

Hogere maximale kostengrens 

Voor leningen met NHG geldt dat ook de maximale kostengrens meebeweegt (zie norm 1.6): 

  • voor woningen zonder energiebesparende maatregelen is de kostengrens in 2019 290.000 euro (100% van 290.000 euro);
  • voor woningen met energiebesparende maatregelen is de kostengrens 307.400 euro (106% van 290.000 euro).

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de kostengrens 290.000 euro is. Voor dit bedrag moet het huis conform Bouwbesluit 2015 opgeleverd worden met een Energieprestatiecoëfficiënt van 0.4 of lager. Indien er als optioneel meerwerk aanvullende energiebesparende maatregelen geleverd worden, kunnen deze tot de kostengrens van 307.400 euro meegefinancierd worden met NHG.