Wat is de uitdaging

Elk jaar bekijkt NHG of de Voorwaarden & Normen voor het volgende kalenderjaar nog aansluiten bij wet- en regelgeving en waar er verbeteringen te realiseren zijn voor de klant en ketenpartners. NHG heeft als doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland, maar ook het hiertoe op de financiële markten bevorderen van de financierbaarheid van eigen woningen. Aanpassen van de Voorwaarden & Normen is in sommige gevallen dus niet alleen noodzakelijk vanuit de wet- en regelgeving, maar ook vanuit onze doelstelling.

Wat zien we als oplossingsrichting?