Wat is de uitdaging?

Wat is de uitdaging?

Hoe kunnen wij de klant meer duidelijkheid en eerder zekerheid geven over de rechten op kwijtschelding?

Wat is ervoor nodig om meer data-gedreven samen te werken zodat we kunnen afstappen van dubbele administratieve taken bij zowel ketenpartners als NHG?

Hoe kunnen we meer waarde leveren aan de klant in het beheertraject?

Hoe komt het toch dat een consument bij financiële stress belemmeringen ziet om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een financieel professional / geldverstrekker?

NHG zet in op het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners om zo meer toegevoegde waarde te leveren voor klanten en ketenpartners in het beheertraject. De onderwerpen waarop verbetering mogelijk zou kunnen zijn, zijn met 10 ketenpartners besproken. Op basis van de resultaten uit deze gesprekken en de organisatiedoelstelling van NHG zijn we gekomen tot het volgende verbetertraject.


Dit verbetertraject wordt over de volgende 3 assen vormgegeven:​

  1. STP maken van processen tussen ketenpartner en (bij) NHG​
  2. Data gedreven werken en uitwisselen van data tussen geldverstrekker en NHG​
  3. Continue verbeteren van operationele processen voor woningbehoud, verliesbeperking en kwijtschelding in samenwerking met de ketenpartners.

Wat zien we als oplossingrichting?