Coronavirus: Wat doet NHG voor ketenpartners?

NHG biedt maatwerk, ook bij situaties die gerelateerd zijn aan het Coronavirus. Daarnaast werken we samen met diverse ketenpartners, aan aanvullende mogelijkheden. We brengen je graag op de hoogte van de mogelijkheden die NHG biedt.

NHG is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staan wij voor mensen klaar, zo ook bij het Coronavirus.

Wat bieden we nu al met betrekking tot het Coronavirus:
Juist deze aanpak helpt ons om mensen in moeilijke tijden, zoals nu vanwege het Coronavirus, te kunnen helpen. Omdat het Coronavirus ook leidt tot onbekende problemen en vraagt om nieuwe aanpakken kunnen we in zeer uitzonderlijke gevallen ook uitzonderingen maken op onze Voorwaarden & Normen, via de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ of via een ‘Verzoek Uitzondering Beleid’ (VUB). Denk bijvoorbeeld aan een bejaard echtpaar dat een taxatierapport moet aanleveren, maar op dit moment geen taxateur wil binnenlaten. Natuurlijk denkt NHG in dit soort uitzonderlijke gevallen mee en zetten we ons in om, samen met de geldverstrekker, een passende oplossing te vinden.
Daarnaast willen we menselijk contact vanwege het Coronavirus zoveel mogelijk beperken. Ook hierbij biedt NHG mogelijkheden. Zo is een digitale handtekening en een kopie legitimatiebewijs voldoende voor onze acceptatiedossiers. Menselijk contact is daarbij dus niet nodig. Let op: dit gaat enkel over het beleid van NHG, het is mogelijk dat een geldverstrekker andere eisen hanteert.

Waar zijn we mee bezig met betrekking tot het Coronavirus:
Naast bovenstaande oplossingen is NHG ook bezig om - in co creatie met diverse ketenpartners – nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen die ontstaan als gevolg van het Coronavirus. De behoefte van consumenten en ketenpartners vertalen we naar concrete oplossingen die we vanuit NHG kunnen aanbieden. Zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen van deze maatregelen en benodigde risicoanalyses staan soms op gespannen voet met de gewenste snelheid waarmee we de mogelijkheden willen aanbieden. Het is echter belangrijk dat oplossingen voor de korte termijn, niet resulteren in problemen op de lange termijn. Enkele mogelijkheden die we zien, zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. We verwachten dan ook dat we hier snel meer over kunnen vertellen.

Heb jij Corona-gerelateerde vragen of opmerkingen voor NHG? Deel ze met ons via: operations@nhg.nl.

Kijk voor de veelgestelde vragen rondom de coronacrisis hier>>