Woning verkopen

Woning verkopen

U kunt als woningeigenaar op enig moment besluiten om uw woning te verkopen. De kans bestaat dat de opbrengst van uw woning lager is dan de uitstaande hypotheek. In dit geval is na verkoop sprake van een restschuld. NHG kan u dit verlies kwijtschelden, maar alleen als u aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet.

Laat u vooraf goed informeren

Denkt u uw woning te moeten verkopen vanwege relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner?
Bespreek dan eerst de mogelijkheden en beperkingen van een eventuele verkoop met uw geldverstrekker. Het is belangrijk dat u dit doet voordat u de woning daadwerkelijk te koop zet. U dient zich vooraf namelijk goed te laten informeren over de mogelijke financiële consequenties van de woningverkoop.

Een verkoop is niet altijd noodzakelijk

Het blijkt dat in sommige gevallen, waarbij verkoop in eerste instantie onvermijdelijk lijkt, de verkoop kan worden voorkomen. NHG zet zich hier samen met geldverstrekkers voor in. Belangrijk hiervoor is dat in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk is welke financiële gevolgen de veranderde situatie heeft. Om dit objectief te kunnen onderzoeken, is het belangrijk dat uw hypotheekadviseur – voordat u de woning te koop zet - voor u berekent of de hypotheek betaalbaar is voor u en/of uw eventuele (ex)-partner.

Vangnet bij onvermijdelijke verkoop

Als sprake is van relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner en verkoop is aantoonbaar de enige oplossing, dan is NHG het vangnet waar u op kunt vertrouwen. NHG is er voor mensen die in deze omstandigheden een aanspraak op NHG doen om de restschuld kwijt te schelden. Het is niet mogelijk uw woning na een verkoop met verlies zelf terug te kopen met NHG.