Wat is NHG?

Wat is NHG?

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.

Altijd een hypotheek die past bij uw inkomen

Sluit u een hypotheek af met NHG, dan weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw inkomen. Uw hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet u zeker dat u nooit teveel leent en u naast uw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen. Lees ook de brochure over de mogelijkheden met NHG.

Vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen

Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Zo kunt u misschien uw hypotheek niet meer betalen als:

  • uw relatie stopt
  • u arbeidsongeschikt of werkloos raakt
  • of uw partner is overleden.

Heeft u een hypotheek met NHG? Dan heeft u in deze vervelende periode een vangnet waarop u kunt vertrouwen.

U bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met u mee en kijkt samen met uw hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG u deze restschuld kwijtschelden.

NHG is een borgstelling

NHG is een borgstelling in de zin van artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek (BW). NHG verstrekt de borgstelling aan uw geldverstrekker. De borgstelling ziet op uw betalingsverplichtingen (rente en aflossing) aan uw geldverstrekker. Heeft u een lening met NHG en wordt uw woning met verlies verkocht? Dan kan uw geldverstrekker zich wenden tot NHG voor de betaling van deze restschuld. Betaalt NHG de restschuld aan uw geldverstrekker? Dan ontstaat er voor NHG een wettelijk regresrecht op u op grond van artikel 7:866 BW. NHG treedt dan ook automatisch in de rechten van uw geldverstrekker. Dat wil zeggen dat u de restschuld moet terugbetalen aan NHG. Doet u dat niet? Dan kan NHG maatregelen nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen van u. NHG heeft ervoor gekozen om onder bepaalde voorwaarden af te zien van het wettelijk regresrecht. Dat is de zogenoemde kwijtscheldingsregeling. Onder ‘Voorwaarden voor kwijtschelding’ leest u hoe NHG beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook kunt u enkele voorbeeldsituaties vinden onder ‘Voorbeeldsituaties kwijtschelding’.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Bereken hoeveel u kunt lenen met NHG

Doe de toets

Hoe sluit ik NHG af?

Een lening met NHG sluit u af via een hypotheekadviseur of direct bij de bank

Lees meer