Voorbeeldsituaties kwijtschelding

Op deze pagina staat een aantal voorbeeldsituaties wanneer u wel of geen kwijtschelding krijgt. Let op: deze voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie in uw specifieke geval. Dit kan ertoe leiden dat u weliswaar aan de voorwaarden voldoet, maar er op grond van bijzondere omstandigheden geen kwijtschelding plaatsvindt.

Verandering in uw persoonlijke situatie

Wel kwijtschelding

 • U had een tijdelijk dienstverband en uw contract werd niet verlengd. Vervolgens heeft u er alles aan gedaan om een nieuwe baan te vinden, maar dit is niet gelukt. Omdat u nu minder inkomen heeft, kunt u (eventueel samen met uw partner) uw hypotheek niet meer betalen en moet uw woning worden verkocht. In dit geval kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen, als u ook aan de overige voorwaarden voldoet.
 • U had een baan, maar u raakte arbeidsongeschikt. Hierdoor heeft u geen of minder inkomsten. Omdat u nu minder inkomen heeft, kunt u (eventueel samen met uw partner) uw hypotheek niet meer betalen en moet uw woning worden verkocht. Ook in dit geval kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen, als u ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Geen kwijtschelding

 • U heeft een woning, maar deze woning voldoet niet meer aan uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld omdat u groter wilt gaan wonen of omdat u naar een andere regio wilt verhuizen. Als u uw woning dan verkoopt en er ontstaat een restschuld, krijgt u geen kwijtschelding.
 • U heeft een woning, maar u kunt de hypotheek niet meer betalen omdat u vrijwillig te veel andere financiële verplichtingen bent aangegaan. Denk hierbij aan een doorlopend krediet voor de financiering van een televisie of auto. Als u uw woning dan verkoopt en er ontstaat een restschuld, krijgt u geen kwijtschelding.
 • U had een baan, maar u bent ontslagen door uw werkgever en het UWV weigert u een WW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat u op staande voet bent ontslagen. Dan is er sprake van verwijtbare werkloosheid. Als u uw woning dan moet verkopen omdat u de hypotheek niet meer kunt betalen en er ontstaat een restschuld, krijgt u geen kwijtschelding voor deze restschuld.    

Beheertoets

Wel kwijtschelding

 • Uw relatie is beëindigd en u wilt de woning verkopen en u bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan. U heeft een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of u óf uw ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt uw geldverstrekker of adviseur vast dat u beiden afzonderlijk de hypotheek niet kunt betalen. U komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, als u ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Geen kwijtschelding

 • Uw relatie is beëindigd en u wilt de woning verkopen. U heeft een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of u óf uw ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt uw geldverstrekker of adviseur vast dat één van u de hypotheek kan betalen. Als u toch besluit de woning te verkopen, omdat u niet meer in die woning wilt wonen en er ontstaat een restschuld, dan krijgt u geen kwijtschelding voor deze restschuld. Ondanks dat uw persoonlijke situatie is veranderd, is er immers geen financiële noodzaak voor de verkoop.    
 • Uw relatie is beëindigd en u wilt de woning verkopen. U heeft een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of u óf uw ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt uw geldverstrekker of adviseur vast dat één van u de hypotheek wel kan betalen. Maar uw geldverstrekker is niet bereid om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen, omdat u een ongeoorloofde BKR codering heeft. Verkoopt u in deze situatie toch uw woning, dan krijgt u geen kwijtschelding van een eventueel verlies.    
 • Uw relatie is beëindigd. Uw ex-partner is alvast ergens anders gaan wonen. U laat geen Beheertoets uitvoeren. U verkoopt uw woning en er ontstaat een verlies. Uit de toets die NHG dan bij de beoordeling uitvoert, blijkt dat uw ex-partner de hypotheek wel kon betalen. De restschuld wordt daarom niet kwijtgescholden. Ondanks dat uw persoonlijke situatie is veranderd, is er geen financiële noodzaak voor de verkoop.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar

Wel kwijtschelding

 • U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U zet uw woning in de verkoop bij een makelaar en overlegt met de makelaar op welke manier de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag kan worden verkocht. U zorgt ervoor dat de woning verkoop klaar is. Uw woning ziet er netjes en schoon uit. De woning wordt onderhands (via de makelaar) verkocht. U komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, als u ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Geen kwijtschelding

 • U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U bent echter begonnen met de verbouwing van de woning zonder deze af te maken. De woning is daardoor minder waard dan vergelijkbare woningen in uw buurt en wordt voor een lager bedrag verkocht. De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld omdat u er niet alles aan gedaan heeft om het verlies te beperken.
 • U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U betaalt uw hypotheek niet meer en onderneemt ook geen actie om uw woning te verkopen. De geldverstrekker verkoopt uiteindelijk uw woning op een executoriale veiling. De woning levert daardoor minder op dan de opbrengst bij een onderhandse verkoop (via een makelaar). De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld omdat u er niet alles aan gedaan heeft om het verlies te beperken.

Beperking restschuld, betalen hypotheeklasten

Geen kwijtschelding

 • Uw relatie is beëindigd en u wilt de woning verkopen. U heeft een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of u óf uw ex-partner de hypotheek kan betalen. Uw hypotheekverstrekker stelt vast dat u beide afzonderlijk de hypotheek niet kunt betalen. Tezamen kunt u de hypotheekrente en aflossing wel betalen. U betaalt uw hypotheeklasten echter niet of gedeeltelijk niet meer omdat u van mening bent dat uw ex-partner de hypotheeklasten moet betalen. De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van deze restschuld.