Besluiten vanaf 1 maart 2015

Wat kan ik doen als ik het besluit van NHG over kwijtschelding onterecht vind?  
Als u vindt dat het besluit van NHG over de kwijtschelding van uw restschuld onterecht is, dan kunt u NHG vragen het standpunt te heroverwegen. 

Wat moet ik doen om het besluit te laten heroverwegen?
U moet schriftelijk een verzoek tot heroverweging doen. U heeft daar 5 weken na datum van het besluit de tijd voor. Vermeld in uw brief in elk geval:

  • de datum 
  • uw naam adres en telefoonnummer 
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief 
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn 
  • uw handtekening 

Stuur ook een kopie mee van de brief waarin het besluit aan u meegedeeld is. Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor de heroverweging door NHG? Stuur deze dan ook mee. 

Waar stuur ik mijn verzoek tot heroverweging naartoe?
Richt uw brief aan:
NHG, afdeling Operations, team kwijtschelding
WTC, Stadsplateau 13
3521 AZ  UTRECHT

Hoe verloopt de procedure daarna?
Team kwijtschelding neemt uw brief in behandeling. Het is mogelijk dat zij u om aanvullende informatie of een toelichting vraagt. Hierna neemt team kwijtschelding een besluit. 

Wij streven naar een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken. Dit kan langer zijn als wij aanvullende informatie van u nodig hebben. 

U ontvangt de uitslag per brief. In deze brief staat of er iets aan het besluit is veranderd. Bijvoorbeeld dat wij het met u eens zijn en dat u toch kwijtschelding krijgt. Ook kan het zijn dat wij bij onze beslissing blijven. 

Wat als NHG het besluit niet aanpast?
In dat geval kunt u de burgerlijke rechter vragen een uitspraak te doen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl > Naar de rechter. 

Rechtsbijstand
U kunt zelf een brief met onderbouwing opstellen en bij NHG indienen. Eventueel kunt u zich laten bijstaan door een (rechtskundig) adviseur, maar deze kosten worden niet vergoed door NHG.