Verkoop met verlies en BKR-registratie

Verkoop met verlies en BKR-registratie

Als u uw woning met verlies verkoopt en als u het verlies niet direct zelf kunt aflossen, blijft er een restschuld over. Uw geldverstrekker meldt dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en dient vervolgens het verlies in bij NHG. NHG beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld.

Hoe wordt mijn restschuld geregistreerd bij het BKR?

Een restschuld die ontstaat na verkoop van de eigen woning die niet geherfinancierd wordt en waarbij wel aanspraak wordt gemaakt op de NHG wordt geregistreerd als een RN (restschuld NHG hypotheek). Naast de RN wordt het bedrag van de restschuld geregistreerd. Deze registratie is voor NHG geen belemmering voor een nieuwe NHG-lening, mits er geen sprake is van een achterstandsmelding en/of bijzondere codering. Wel moet de restschuld worden meegenomen bij de bepaling van uw financieringslast als u een andere woning koopt. Uw hypotheekadviseur kan u hier meer over vertellen.

Wat als ik kwijtschelding krijg?

Als NHG u het verlies kwijtscheldt, houdt u geen restschuld over. Uw geldverstrekker meldt dit bij het BKR door een einddatum te plaatsen bij uw RN-registratie. Vanaf dat moment blijft deze BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Wat als ik geen kwijtschelding krijg?

Als NHG u het ontstane verlies niet kwijtscheldt, houdt u een restschuld over. U moet het verlies dan zelf terugbetalen. Nadat u het verlies volledig heeft afgelost, wordt bij uw RN-registratie een einddatum geplaatst. Vanaf dat moment blijft deze registratie nog vijf jaar zichtbaar voordat deze wordt verwijderd.

Wat zijn mogelijke gevolgen van een BKR-registratie?

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom er als gevolg van een BKR-registratie geen lening, hypotheek of creditcard verstrekt wordt. Vragen hierover kunt u stellen aan de geldverstrekker bij wie u de lening heeft aangevraagd.

Vragen over BKR-registratie

Voor algemene vragen over BKR verwijzen wij u naar de website van BKR. Heeft uw vraag betrekking op NHG, vul dan ons contactformulier in. Stel uw vraag zo duidelijk mogelijk en vermeld daarbij in elk geval uw garantienummer. Dit staat in onze brieven aan u vermeld.