Verkoop met verlies en BKR-registratie

Verkoop met verlies en BKR-registratie

Als je je woning met verlies verkoopt en als je het verlies niet direct zelf kunt aflossen, blijft er een restschuld over. Je geldverstrekker meldt dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en dient vervolgens het verlies in bij NHG. NHG beoordeelt of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld.

Hoe wordt mijn restschuld geregistreerd bij het BKR?

Een restschuld die ontstaat na verkoop van de eigen woning die niet geherfinancierd wordt en waarbij wel aanspraak wordt gemaakt op de NHG wordt geregistreerd als een RN (restschuld NHG hypotheek). Naast de RN wordt het bedrag van de restschuld geregistreerd. Deze registratie is voor NHG geen belemmering voor een nieuwe NHG-lening, mits er geen sprake is van een achterstandsmelding en/of bijzondere codering. Wel moet de restschuld worden meegenomen bij de bepaling van uw financieringslast als je een andere woning koopt. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

Wat als ik kwijtschelding krijg?

Als NHG je het verlies kwijtscheldt, houd je geen restschuld over. Je geldverstrekker meldt dit bij het BKR door een einddatum te plaatsen bij je RN-registratie. Vanaf dat moment blijft deze BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Wat als ik geen kwijtschelding krijg?

Als NHG je het ontstane verlies niet kwijtscheldt, houd je een restschuld over. Je moet het verlies dan zelf terugbetalen. Je maakt met onze partner Link Asset Services een afspraak om tot terugbetaling van het verlies te komen. Link Asset Services helpt je om tot een passende betalingsregeling te komen. Nadat je de restschuld volledig hebt afgelost, wordt bij je RN-registratie een einddatum geplaatst. Vanaf dat moment blijft deze registratie nog 5 jaar zichtbaar voordat deze wordt verwijderd door het BKR.

Als NHG niet de (volledige) restschuld aan je geldverstrekker heeft betaald, kan deze je vragen (de rest van) het verlies aan hen te betalen. Je maakt hierover zelf afspraken met je geldverstrekker.

Wat zijn mogelijke gevolgen van een BKR-registratie?

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom er als gevolg van een BKR-registratie geen lening, hypotheek of creditcard verstrekt wordt. Vragen hierover kun je stellen aan de geldverstrekker bij wie je  de lening hebt aangevraagd.

Vragen over BKR-registratie

Voor algemene vragen over BKR verwijzen wij je naar de website van BKR. Heeft je vraag betrekking op NHG, vul dan ons contactformulier in. Stel je vraag zo duidelijk mogelijk en vermeld daarbij in elk geval je garantienummer. Dit staat in onze brieven aan je vermeld.