NHG-lening voor zzp'ers

Bent u zzp’er en op zoek naar een koopwoning? Dan is een verantwoorde en betaalbare hypotheek met NHG na 12 maanden zelfstandigheid al mogelijk. Laat hiervoor uw toetsinkomen deskundig en onafhankelijk vaststellen. Op deze pagina leest u hoe.

Als zzp'er een lening met NHG afsluiten

Bent u tenminste 12 maanden zzp'er, maar heeft u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kunt u uw toetsinkomen laten vaststellen door één van onderstaande deskundige partijen naar keuze*:

Het toetsinkomen 

  • Uw toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag u maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
  • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.    

Wat zijn de kosten?

Het laten vaststellen van het toetsinkomen kost maximaal € 250,- exclusief BTW en duurt maximaal 5 werkdagen vanaf de dag dat de aanvraag compleet is.

Zelf aanvragen of via de hypotheekadviseur

U kunt via uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Maar u kunt ook zelf opdracht geven aan één van de deskundige partijen. Gebruik daarvoor de opdrachtbevestiging.

Zo krijgt u in een vroeg stadium, nog voordat meer kosten voor een hypotheekadvies worden gemaakt, inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van uw ondernemersinkomen. Uiteraard dient u bij het verdere hypotheektraject te voldoen aan andere criteria zoals een BKR-toets of het taxatierapport van de woning. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde geldverstrekker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor zzp’ers? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur. U kunt ook contact opnemen met ons Service Centre.

Langer dan 3 jaar zzp’er?

Beschikt u al over drie IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? 

Bekijk de voorwaarden

Welke geldverstrekkers?

Bekijk bij welke geldverstrekkers u na minstens 1 jaar zelfstandigheid terecht kunt voor een lening met NHG.

Bekijk het overzicht