Al langer dan drie jaar actief als ondernemer?

Beschikt u al over drie IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Of bent u een ander type ondernemer dan zzp’er (wel minstens drie jaar actief)? Dan gelden voor u de oude acceptatiekaders:

  1. U dient te beschikken over drie IB aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten

  2. Uw toetsinkomen wordt bepaald door de gemiddelde netto winst over deze drie kalenderjaren met als maximum de netto winst uit het laatste kalenderjaar

  3. De netto winst wordt bepaald door het “saldo fiscale winstberekening” uit uw IB aangifte

  4. Voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) gekeken naar het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid over de afgelopen drie kalenderjaren

  5. Indien uiterlijk per 1 juli van enig jaar gegevens van het afgelopen kalenderjaar niet beschikbaar zijn, dient te worden uitgegaan van de 3 kalenderjaren voorafgaande aan het afgelopen jaar.