Voorwaarden bij aankoop

Voor een lening met NHG geldt een aantal voorwaarden. Als je een woning koopt, kun je een lening met NHG afsluiten als het leningbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De koopsom of de marktwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom in Nederland.

Wat is de NHG kostengrens in 2020?

De kostengrens voor NHG is gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland (€ 310.000). De verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning heet Loan to Value (LTV). De LTV bedraagt 100%. Alleen als je energiebesparende maatregelen treft, is de LTV 106%.

In de praktijk betekent dit dat er 2 kostengrenzen zijn:

  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 310.000 (100% van de marktwaarde).
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 328.600 (106% van de marktwaarde). Het bedrag dat je meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Voorwaarden & Normen

Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen, moet je aan alle Voorwaarden & Normen van NHG voldoen. Je hypotheekadviseur kan hier meer over vertellen en toetst of je daar inderdaad aan voldoet.