Restschuld meefinancieren?

Wil je verhuizen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van gezinsuitbreiding of een nieuwe baan, maar verwacht je jouw woning met verlies te verkopen? Dan kom je niet voor kwijtschelding in aanmerking. Wel is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om je restschuld mee te financieren in een nieuwe lening.

Belangrijkste voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor restschuldfinanciering van NHG zijn:

  • Je hebt nu een lening met NHG en ook je nieuwe woning financier je met een NHG-lening.
  • Als de restschuld is ontstaan vóór 1 januari 2018 heb je wellicht recht op hypotheekrenteaftrek. Is de restschuld ontstaan op of na 1 januari 2018 dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. 
  • De kosten voor een nieuwe woning inclusief de restschuld zijn niet hoger dan de NHG-kostengrens. Als een deel van de nieuwe lening (inclusief restschuld) eventueel boven deze kostengrens uitkomt, kan dit deel zonder NHG worden meegefinancierd. Vraag je hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.
  • De nieuwe lening past bij je inkomen (loan to income)
  • De restschuld moet volledig annuïtair worden afgelost. 
  • Je kunt de lening voor je nieuwe woning pas afsluiten als de huidige woning is verkocht. Nadat je woning is verkocht, heb je één jaar de tijd om de restschuld in een lening voor de opvolgende woning mee te financieren.

Ga tijdig in gesprek met je hypotheekadviseur

Uiteindelijk beslist je geldverstrekker of je een restschuld kunt meefinancieren. Het is daarom belangrijk dat je je, vóórdat je de woning verkoopt, laat adviseren over de mogelijkheden en beperkingen van restschuldfinanciering met NHG. Je hypotheekadviseur berekent wat in jouw situatie mogelijk is.