Restschuld meefinancieren?

U wilt verhuizen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van gezinsuitbreiding of een nieuwe baan, maar u verwacht uw woning met verlies te verkopen. Let er goed op dat u in die gevallen niet voor kwijtschelding in aanmerking komt! Wel is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden uw restschuld mee te financieren in een nieuwe lening.

Belangrijkste voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor restschuldfinanciering van NHG zijn:

  • U heeft nu een lening met NHG en ook uw nieuwe woning financiert u met een NHG-lening.
  • Als de restschuld is ontstaan vóór 1 januari 2018 heeft u wellicht recht op hypotheekrenteaftrek. Is de restschuld ontstaan op of na 1 januari 2018 dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. 
  • De kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld zijn niet hoger dan de NHG-kostengrens. Als een deel van de nieuwe lening (inclusief restschuld) eventueel boven deze kostengrens uitkomt, kan dit deel zonder NHG worden meegefinancierd. Vraag uw hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.
  • De nieuwe lening past bij uw inkomen (loan to income)
  • De restschuld moet volledig annuïtair worden afgelost. 
  • U kunt de lening voor uw nieuwe woning pas afsluiten als uw huidige woning is verkocht. Nadat uw woning is verkocht, heeft u één jaar de tijd om de restschuld in een lening voor de opvolgende woning mee te financieren.

Ga tijdig in gesprek met uw hypotheekadviseur

Uiteindelijk beslist uw geldverstrekker of u een restschuld kunt meefinancieren. Het is daarom belangrijk dat u zich, vóórdat u uw woning verkoopt, laat adviseren over de mogelijkheden en beperkingen van restschuldfinanciering met NHG. Uw hypotheekadviseur berekent wat in uw situatie mogelijk is. Houdt u er rekening mee dat niet in alle situaties restschuldfinanciering met NHG mogelijk zal zijn.