Voorbeeldsituaties kwijtschelding

Op deze pagina staat een aantal voorbeeldsituaties wanneer je wel of geen kwijtschelding krijgt. Let op: deze voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie in jouw specifieke geval. Dit kan ertoe leiden dat je weliswaar aan de criteria voldoet, maar er op grond van bijzondere omstandigheden geen kwijtschelding plaatsvindt.

Verandering in je persoonlijke situatie

Wel kwijtschelding

 • Je had een tijdelijk dienstverband en je contract werd niet verlengd. Vervolgens heb je er alles aan gedaan om een nieuwe baan te vinden, maar dit is niet gelukt. Omdat je nu minder inkomen hebt, kun je (eventueel samen met je partner) de hypotheek niet meer betalen en moet de woning worden verkocht. In dit geval kun je voor kwijtschelding in aanmerking komen, als je ook aan de overige criteria voldoet.
 • Je had een baan, maar je raakte arbeidsongeschikt. Hierdoor heb je geen of minder inkomsten. Omdat je nu minder inkomen hebt, kun je (eventueel samen met jepartner) de hypotheek niet meer betalen en moet de woning worden verkocht. Ook in dit geval kun je voor kwijtschelding in aanmerking komen, als je ook aan de overige criteria voldoet.

Geen kwijtschelding

 • Je hebteen woning, maar deze woning voldoet niet meer aan je persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld omdat je groter wilt gaan wonen of omdat je naar een andere regio wilt verhuizen. Als je je woning dan verkoopt en er ontstaat een restschuld, krijg je geen kwijtschelding.
 • Je heeft een woning, maar je kunt de hypotheek niet meer betalen omdat je vrijwillig te veel andere financiële verplichtingen bent aangegaan. Denk hierbij aan een doorlopend krediet voor de financiering van een televisie of auto. Als je je woning dan verkoopt en er ontstaat een restschuld, krijg je geen kwijtschelding.
 • Je had een baan, maar je bent ontslagen door je werkgever en het UWV weigert je een WW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat je op staande voet bent ontslagen. Dan is er sprake van verwijtbare werkloosheid. Als je je woning dan moet verkopen omdat je de hypotheek niet meer kunt betalen en er ontstaat een restschuld, krijg je geen kwijtschelding voor deze restschuld.    

Beheertoets

Wel kwijtschelding

 • Je relatie is beëindigd en je wil de woning verkopen en je bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan. Je hebt een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of  jij óf je ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt de geldverstrekker of adviseur vast dat je beiden afzonderlijk de hypotheek niet kunt betalen. Je komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, als je ook aan de overige criteria voldoet.

Geen kwijtschelding

 • Je relatie is beëindigd en je wil de woning verkopen. Je hebt een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of  jij of je ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt de geldverstrekker of adviseur vast dat één van jullie de hypotheek kan betalen. Als je toch besluit de woning te verkopen, omdat je niet meer in die woning wilt wonen en er ontstaat een restschuld, dan krijg je geen kwijtschelding voor deze restschuld. Ondanks dat jepersoonlijke situatie is veranderd, is er immers geen financiële noodzaak voor de verkoop.    
 • Je relatie is beëindigd en je wil de woning verkopen. Je hebt een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of jij of je ex-partner de hypotheek kan betalen. Op basis van deze toets stelt de geldverstrekker of adviseur vast dat één van jullie de hypotheek wel kan betalen. Maar de geldverstrekker is niet bereid om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen, omdat je een ongeoorloofde BKR codering hebt. Verkoop je in deze situatie toch je woning, dan krijg je geen kwijtschelding van een eventueel verlies.    
 • Je relatie is beëindigd. Je ex-partner is alvast ergens anders gaan wonen. Je  laat geen Beheertoets uitvoeren. Je verkoopt je woning en er ontstaat een verlies. Uit de toets die NHG dan bij de beoordeling uitvoert, blijkt dat je ex-partner de hypotheek wel kon betalen. De restschuld wordt daarom niet kwijtgescholden. Ondanks dat je persoonlijke situatie is veranderd, is er geen financiële noodzaak voor de verkoop.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar

Wel kwijtschelding

 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet je huis verkopen omdat je je hypotheek niet meer kunt betalen. Je zet je woning in de verkoop bij een makelaar en overlegt met de makelaar op welke manier de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag kan worden verkocht. Je zorgt ervoor dat de woning verkoop klaar is. De woning ziet er netjes en schoon uit. De woning wordt onderhands (via de makelaar) verkocht. Je komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, als je ook aan de overige criteria voldoet.

Geen kwijtschelding

 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet je huis verkopen omdat je de hypotheek niet meer kunt betalen. Je bent echter begonnen met de verbouwing van de woning zonder deze af te maken. De woning is daardoor minder waard dan vergelijkbare woningen in de buurt en wordt voor een lager bedrag verkocht. De restschuld is daardoor hoger. Je komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld omdat je er niet alles aan gedaan hebt om het verlies te beperken.
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet je huis verkopen omdat je de hypotheek niet meer kunt betalen. Jebetaalt je hypotheek niet meer en onderneemt ook geen actie om de woning te verkopen. De geldverstrekker verkoopt uiteindelijk de woning op een executoriale veiling. De woning levert daardoor minder op dan de opbrengst bij een onderhandse verkoop (via een makelaar). De restschuld is daardoor hoger. je komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld omdat je er niet alles aan gedaan hebtt om het verlies te beperken.

Beperking restschuld, betalen hypotheeklasten

Geen kwijtschelding

 • Je relatie is beëindigd en je wil de woning verkopen. Je hebt een Beheertoets laten uitvoeren om vast te stellen of jij of je ex-partner de hypotheek kan betalen. Je hypotheekverstrekker stelt vast dat jullie beiden afzonderlijk de hypotheek niet kunnen betalen. Tezamen kun je de hypotheekrente en aflossing wel betalen. Je betaalt de hypotheeklasten echter niet of gedeeltelijk niet meer omdat je van mening bent dat je ex-partner de hypotheeklasten moet betalen. De restschuld is daardoor hoger. Je komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van deze restschuld.