Besluiten vanaf 1 maart 2015

Wat kan ik doen als ik het besluit van NHG over kwijtschelding onterecht vind?  
Als je vind dat het besluit van NHG over de kwijtschelding van je restschuld onterecht is, dan kun je NHG vragen het standpunt te heroverwegen. 

Wat moet ik doen om het besluit te laten heroverwegen?
Je moet schriftelijk een verzoek tot heroverweging doen. Je hebt daar 5 weken na datum van het besluit de tijd voor. Vermeld in de brief in elk geval:

  • de datum 
  • je naam adres en telefoonnummer 
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief 
  • waarom je het niet eens bent met de beslissing en wat volgens je de beslissing had moeten zijn 
  • jehandtekening 

Stuur ook een kopie mee van de brief waarin het besluit aan je meegedeeld is. Heb je nog andere documenten die belangrijk zijn voor de heroverweging door NHG? Stuur deze dan ook mee. 

Waar stuur ik mijn verzoek tot heroverweging naartoe?
Richt de brief aan:
NHG, afdeling Operations, team kwijtschelding
WTC, Stadsplateau 13
3521 AZ  UTRECHT

Hoe verloopt de procedure daarna?
Team kwijtschelding neemt je brief in behandeling. Het is mogelijk dat zij je om aanvullende informatie of een toelichting vraagt. Hierna neemt team kwijtschelding een besluit. 

Wij streven naar een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken. Dit kan langer zijn als wij aanvullende informatie nodig hebben. 

Je ontvangt de uitslag per brief. In deze brief staat of er iets aan het besluit is veranderd. Bijvoorbeeld dat wij het met je eens zijn en dat je toch kwijtschelding krijgt. Ook kan het zijn dat wij bij onze beslissing blijven. 

Wat als NHG het besluit niet aanpast?
In dat geval kun je de burgerlijke rechter vragen een uitspraak te doen. Meer informatie hierover vind je op www.rechtspraak.nl > Naar de rechter. 

Rechtsbijstand
Je  kunt zelf een brief met onderbouwing opstellen en bij NHG indienen. Eventueel kun je je laten bijstaan door een (rechtskundig) adviseur, maar deze kosten worden niet vergoed door NHG.