Besluiten tot 1 maart 2015

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van NHG over kwijtschelding?
Bent je het niet eens met het besluit van NHG over de kwijtschelding van de restschuld? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?
Je kunt alleen per brief bezwaar maken tegen het besluit. Het is belangrijk dat je in deze brief een aantal zaken vermeldt. Zet in jouw bezwaarschrift altijd:

  • de datum 
  • je naam adres en telefoonnummer 
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief 
  • waarom je het niet eens bent met de beslissing en wat volgens jou de beslissing had moeten zijn 
  • je handtekening 

Stuur ook een kopie mee van de brief waarin het besluit aan jou is meegedeeld. Heb je nog andere documenten die belangrijk zijn voor jouw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

In de brief met onze beslissing, lees je hoeveel tijd je hebt om een bezwaarschrift in te dienen. Dit is binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Zorg dat jouw bezwaarschrift op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen.

Waar stuur ik mijn bezwaarschrift naartoe?
Richt jouw brief aan:
NHG, afdeling Operations, team kwijtschelding
WTC, Stadsplateau 13
3521 AZ  UTRECHT

Hoe verloopt de procedure daarna?
Als een bezwaar is ingediend, bekijkt een medewerker van het team kwijtschelding het besluit opnieuw. Team kwijtschelding streeft naar een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken. Dit kan langer zijn als zij aanvullende informatie van jou nodig hebben.

Je ontvangt de uitslag per brief. Dit is de beslissing op bezwaar. Hierin staat of er iets aan onze beslissing is veranderd. Bijvoorbeeld dat wij het met jou eens zijn en dat je toch kwijtschelding krijgt. Ook kan het zijn dat wij bij onze beslissing blijven.

Wat als NHG bij het besluit blijft?
In dat geval kun je de bestuursrechter vragen een uitspraak te doen. Meer informatie vind je op www.rechtspraak.nl.