Betalingsachterstand

Hulp en advies bij betalingsachterstand

In uw leven kunnen zich onverwachte situaties voordoen, waardoor u de maandelijkse lasten van de lening niet meer kunt betalen. Krijgt u hier mee te maken? Dan doet u er goed aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur kan u helpen en samen met u naar mogelijke oplossingen kijken.

Mogelijke oplossingen

Betalingsproblemen zijn vaak het gevolg van een tijdelijke verandering in het inkomen. Mogelijke oplossingen waarmee een tijdelijk inkomensverlies kan worden opgevangen, zijn:

Budgetcoach
Uw geldverstrekker kan een budgetcoach beschikbaar stellen, zodat uw financiële huishouding weer op een rijtje wordt gezet. 

Betalingsregeling
Heeft u tijdelijk geen of een lager inkomen? Dan kunt u in veel gevallen een betalingsregeling treffen met uw geldverstrekker. Ook uw werkgever kan u daarbij helpen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw werkgever een gedeelte van uw maandsalaris rechtstreeks overmaakt naar uw geldverstrekker. Zo weet u zeker dat uw hypotheek maandelijks op tijd wordt betaald en kunt u een betalingsachterstand niet laten oplopen of zelfs inlopen. 

Woonlastenfaciliteit: tijdelijk minder betalen voor uw hypotheek
De Woonlastenfaciliteit is bedoeld als overbruggingslening voor tijdelijke financieel moeilijke situaties als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of het overlijden van een partner. Uw geldverstrekker bepaalt of en onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van deze regeling.

Voorlopige renteteruggave
U kunt uw renteteruggave van de Belastingdienst maandelijks laten uitbetalen via een voorlopige teruggave. Hiervoor kunt u het formulier 'verzoek voorlopige teruggaaf' bij de Belastingdienst aanvragen of downloaden op www.belastingdienst.nl.

Woonkostentoeslag gemeente
Is uw inkomen tijdelijk niet voldoende om de hypotheek te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 'woonkostentoeslag'. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een woonkostentoeslag verschillen per gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Persoonlijk budgetadvies
Het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud is een handig en compleet hulpmiddel om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven.

Gemeentelijke Kredietbank
Lopen uw schulden verder op, dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Samen met de GKB brengt u uw schulden in kaart. Vervolgens bemiddelt de GKB tussen u en uw schuldeisers en treft een eerlijke betalingsregeling voor u. Op www.nvvk.eu vindt u de adressen van de Gemeentelijke Kredietbanken of stadsbanken in Nederland.