Betalingsachterstand

Hulp en advies bij betalingsachterstand

In jouw leven kunnen zich onverwachte situaties voordoen, waardoor je de maandelijkse lasten van de lening niet meer kunt betalen. Krijg je hier mee te maken? Dan doe je er goed aan zo snel mogelijk contact op te nemen met je hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur kan helpen en samen met je naar mogelijke oplossingen kijken.

Mogelijke oplossingen

Betalingsproblemen zijn vaak het gevolg van een tijdelijke verandering in het inkomen. Mogelijke oplossingen waarmee een tijdelijk inkomensverlies kan worden opgevangen, zijn:

Budgetcoach
Je geldverstrekker kan een budgetcoach beschikbaar stellen, zodat jouw financiële huishouding weer op een rijtje wordt gezet. 

Betalingsregeling
Heb je tijdelijk geen of een lager inkomen? Dan kun je in veel gevallen een betalingsregeling treffen met je geldverstrekker. Ook je werkgever kan je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je werkgever een gedeelte van jouw maandsalaris rechtstreeks overmaakt naar je geldverstrekker. Zo weet je zeker dat je hypotheek maandelijks op tijd wordt betaald en kun je een betalingsachterstand niet laten oplopen of zelfs inlopen. 

Woonlastenfaciliteit: tijdelijk minder betalen voor je hypotheek
De Woonlastenfaciliteit is bedoeld als oplossing voor tijdelijke financieel moeilijke situaties als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of het overlijden van een partner. Je geldverstrekker bepaalt of en onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van deze regeling.

Voorlopige renteteruggave
Je kunt jouw renteteruggave van de Belastingdienst maandelijks laten uitbetalen via een voorlopige teruggave. Hiervoor kun je het formulier 'verzoek voorlopige teruggaaf' bij de Belastingdienst aanvragen of downloaden op www.belastingdienst.nl.

Woonkostentoeslag gemeente
Is je inkomen tijdelijk niet voldoende om de hypotheek te betalen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een 'woonkostentoeslag'. Dit is een tijdelijke aanvulling op jeinkomen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een woonkostentoeslag verschillen per gemeente. Neem voor meer informatie contact op met je gemeente.

Persoonlijk budgetadvies
Het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud is een handig en compleet hulpmiddel om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven.

Gemeentelijke Kredietbank
Lopen je schulden verder op, dan kun je terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Samen met de GKB breng je jouw schulden in kaart. Vervolgens bemiddelt de GKB tussen jou en jouw schuldeisers en treft een eerlijke betalingsregeling voor je. Op www.nvvk.eu vindt je de adressen van de Gemeentelijke Kredietbanken of stadsbanken in Nederland.